DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI

Hiện nay, kinh doanh vận tải được xem là hoạt động kinh doanh có tiềm năng. Tuy nhiên, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để tiến hành hoạt động kinh doanh vận tải, mọi người phải đáp ứng điều kiện và xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. Vậy điều kiện, thủ tục xin Giấy phép kinh doanh vận tải như thế nào?

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

* Cơ sở pháp lý:

– Luật giao thông đường bộ năm 2008

– Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

– Nghị định 47/2022/NĐ – CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

– Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

1. Điều kiện kinh doanh vận tải

Theo quy định tại Điều 67 Luật giao thông đường bộ 2008, để xin Giấy phép kinh doanh vận tải cần đáp ứng các điều kiện sau:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh;phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ;

c) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

d) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải;

đ) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

2. Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi và phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

c) Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai.

Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ và phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bao gồm:

–  Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

– Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

 Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

– Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đến cơ quan có thẩm quyền. – Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép thông báo đến đơn vị kinh doanh vận tải.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.

Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh vận tải thì phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

5. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện theo quy định là 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0919877885
0919877885