THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CHÍNH XÁC NHẤT

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CHÍNH XÁC NHẤT
????. ????????̛ ????????̛̉ ????????????́???? ????????́
        – Luật du lịch 2017;
        – Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của luật du lịch;
        – Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
????. Đ????????̂̀???? ????????????̣̂???? ???????????????? ???????????????????? ????????̣???????? ????????̣ ????????̛̃ ????????̀???????? ????????̣̂???? đ????̣????
       • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
       • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
      • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
????. ????????̂̀ ????????̛ đ????̂̀ ????????????????̣ ????????̂́???? ????????????̂́???? ????????????́???? ???????????????? ???????????????????? ????????̣???????? ????????̣ ????????̛̃ ????????̀???????? ????????̣̂???? đ????̣????
       • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Theo mẫu);
       • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
       • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
      • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
      • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đáp ứng yêu cầu.
????. ????????????̀???????? ????????̛̣, ????????????̉ ????????̣???? ????????̂́???? ????????????̂́???? ????????????́???? ???????????????? ???????????????????? ????????̣???????? ????????̣ ????????̛̃ ????????̀???????? ????????̣̂???? đ????̣????
     • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở (Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch);
     • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0919877885
0919877885