XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
(Nguồn ảnh: Internet)
Những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ ban hành ngày 22/01/2021, tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP.
Cụ thể, Điều 23 Nghị định 04 quy định, phạt tiền từ 05-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác;
– Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình;
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.
    Trong khi đó, tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP (sắp bị thay thế bởi Nghị định 04/2021), chỉ phạt tiền với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy, xóa, sửa chữa.
    Như vậy, kể từ ngày 10/3/2021 – ngày Nghị định 04 có hiệu lực, không chỉ người sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác bị phạt mà người cho mượn cũng bị xử phạt với mức rất cao, 05 – 10 triệu đồng.
   Ngoài ra, Nghị định 138 còn quy định mức phạt với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; làm giả văn bằng, chứng chỉ nhưng Nghị định 04/2021 đã không còn quy định mức phạt với hành vi này.
     Nghị định 04 ban hành ngày 22/01/2021 và có hiệu lực từ 10/3/2021.
Nguồn: Luật Việt Nam
0919877885
0919877885