7 HÀNH VI BỊ CẤM TRONG NHẬN NUÔI CON NUÔI

7 HÀNH VI BỊ CẤM TRONG NHẬN NUÔI CON NUÔI

      Căn cứ Điều 1 Luật Nuôi con nuôi hiện nay, mục đích cuối cùng của việc nuôi con nuôi là vì lợi ích của người được nhận làm con nuôi, để người này được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình tốt nhất.

        Do đó, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm những hành vi như lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 13 Luật này nêu rõ 07 hành vi bị cấm khi nhận con nuôi gồm:

  1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em;
  2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi;
  3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;
  4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;
  5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước;
  6. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi;
  7. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

(Nguồn ảnh: Internet )

0919877885
0919877885