CÁCH THÊM NGƯỜI THỪA KẾ VÀO DI CHÚC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG

CÁCH THÊM NGƯỜI THỪA KẾ VÀO DI CHÚC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG
       Nhiều khi, người để lại di chúc muốn thay đổi ý nguyện đã thể hiện trong di chúc.
       Theo quy định tại Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, người để lại di chúc có quyền:
– Chỉ định người thừa kế;
– Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
-Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
       Do đó, việc lập di chúc hoàn toàn dựa vào ý chí, mong muốn của người lập di chúc. Bởi ý chí của một người có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, mong muốn của người đó, nên dù đã lập di chúc nhưng người để lại tài sản hoàn toàn có quyền thay đổi, bổ sung người thừa kế nếu muốn.
       Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trong đó, việc bổ sung người thừa kế cũng là một trong những quyền của người này.
       Cần lưu ý, mặc dù người để lại di chúc có thể bổ sung người thừa kế vào bản di chúc đã lập nhưng phải đảm bảo rằng bản di chúc này hoàn toàn hợp pháp. Khi đó, để bản di chúc là hợp pháp thì người lập di chúc phải lưu ý một số điểm sau:
  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Hình thức di chúc cũng không được trái quy định của luật…
Bởi di chúc bằng văn bản có thể có người làm chứng hoặc không. Trong đó:
  • – Di chúc không có người làm chứng: Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc;
  • – Di chúc có người làm chứng: Nếu người làm chứng không thể tự mình viết được thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc. Khi đó, di chúc phải có ít nhất 02 người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo quy định.
      Trong trường hợp, di chúc đã được công chứng, chứng thực mà muốn bổ sung thêm người thừa kế thì người yêu cầu công chứng có thể lập một bản di chúc mới. Lúc này, bản di chúc mới sẽ thể hiện đầy đủ những người thừa kế theo như mong muốn của người để lại di chúc, bao gồm cả người muốn bổ sung vào.
        Bởi bất cứ lúc nào, người lập di chúc cũng đều có quyền lập di chúc mới thay thế cho bản cũ. Lúc này, người lập di chúc có thể có nhiều bản di chúc và bản di chúc cuối cùng sẽ là bản có hiệu lực pháp luật. Nếu muốn bổ sung người thừa kế trong bản di chúc thì có thể lập một bản di chúc mới. Khi đó, người này cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ như: Phiếu yêu cầu công chứng, bản sao giấy tờ tùy thân, bản sao các giấy tờ có liên quan đến tài sản….
      Sau khi có đầy đủ các loại giấy tờ thì có thể đến bất cứ văn phòng/phòng công chứng nào để thực hiện việc công chứng, chứng thực di chúc theo thủ tục được quy định tại Luật Công chứng 2014.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP NHẬN GIẢI QUYẾT

CÁC VỤ VIỆC TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

0919877885
0919877885