CỐ Ý ĐẬP PHÁ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

CỐ Ý ĐẬP PHÁ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

  1. Khái niệm:

      Đập phá tài sản của người khác được xếp vào một trong những hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, khiến tài sản không thể sử dụng bình thường hoặc mất giá trị sử dụng, không dùng được nữa. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi đập phá tài sản của người khác có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Nguồn ảnh: Internet)

  1. Mức xử phạt theo luật

     Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định như sau:

      Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 02 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà còn vi phạm;

– Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

– Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

– Tài sản là di vật, cổ vật.

Phạt tù từ 02 – 07 năm khi tội thuộc một trong các trường hợp:

– Phạm tội có tổ chức;

– Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng;

– Tài sản là bảo vật quốc gia;

– Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

– Để che giấu tội phạm khác;

– Vì lý do công vụ của người bị hại;

– Tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 05 – 10 năm khi gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 – 20 năm khi gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, hình phạt bổ sung với tội này là phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm.

  1. Phạt hành chính khi đập phá tài sản của người khác

      Nếu đập phá tài sản của người khác có giá trị dưới 02 triệu, thực hiện vi phạm lần đầu, tài sản không phải là di vật, cổ vật thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác…

0919877885
0919877885