ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
    Theo Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người lao động muốn hưởng chế độ ốm đau sẽ phải đáp ứng những điều kiện hưởng sau đây:
• Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
• Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
• Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp trên.
Ngoài ra, trường hợp người lao động nghỉ việc do ốm đau sẽ không được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc các trường hợp sau đây:
• Bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
• Nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
• Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
    Bên cạnh đó, nếu ngày nghỉ ốm của người lao động trùng với thời gian người đó đang nghỉ phép năm thì khoảng thời gian bị trùng đó người lao động sẽ không được hưởng chế độ ốm đau mà chỉ được xét theo chế độ nghỉ phép năm. Theo đó, người lao động hưởng nguyên lương của những ngày nghỉ phép và không được thanh toán tiền bảo hiểm ốm đau.
    Như vậy, không phải người lao động cứ nghỉ việc là sẽ phải được hưởng chế độ ốm đau, tùy theo từng trường hợp nghỉ việc của người lao động để làm căn cứ xem xét có được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc hay không.
0919877885
0919877885