THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
    Theo Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì thời gian hưởng chế độ ốm đau được quy định như sau:
Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và được quy định như sau:
– Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng:
• Tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
• Tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
• Tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
– Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên (căn cứ vào nghề, công việc và nơi làm việc của người lao động tại thời điểm người lao động bị ốm đau, tai nạn) thì được hưởng:
• 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
• 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
• 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.
– Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
• Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
• Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định như trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
 Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân) căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Theo đó, thời gian hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày không tính ngày lễ. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày có tính cả ngày nghỉ lễ.
0919877885
0919877885