HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
*????????????̛????̛̀???????? ????????̛̣???? ????????????̛????̛̀???? đ????̆???????? ????????́ ????????̀ ????????????̉ ????????̛̉ ????????̛̃???? đ????̂̀???????? ????????????̛̀???? ????????̀ ????????́???? ????????????̉/????????́???? đ????̂̀???????? ????????́???? ????????????̉
1. 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
2. 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
3. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
4. Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);
5. Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);
*????????????̛????̛̀???????? ????????̛̣???? ????????????̛????̛̀???? đ????̆???????? ????????́ ????????̀ ????????????̉ ????????̛̉ ????????̛̃???? ????????????̂???????? đ????̂̀???????? ????????????̛̀???? ????????̀ ????????́???? ????????????̉ (????????̂̉ ????????????̛́????, ????????̂???????? ????????)
1. 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);
2. 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
3. 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;
4. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);
5. Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);
6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

►Để được tư vấn chi tiết về Dịch vụ trên và nhận báo giá, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

0919877885
0919877885