KHÔNG SANG TÊN ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHI KHÔNG CÓ NHỮNG GIẤY TỜ DƯỚI ĐÂY

KHÔNG SANG TÊN ĐƯỢC SỔ ĐỎ KHI KHÔNG CÓ NHỮNG GIẤY TỜ DƯỚI ĐÂY (PHẦN 2)
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
1. Giấy tờ khi khai thuế TNCN, lệ phí trước bạ
Lưu ý: Dù thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì vẫn phải kê khai thuế, lệ phí.
*Thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN.
– Bản chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
– Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất.
– Giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế.
*Lệ phí trước bạ
Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ khai lệ phí trước bạ gồm các giấy tờ sau:
– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.
– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định (thường là Giấy chứng nhận)
– Bản sao hợp đồng chuyển nhượng.
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
2. Giấy tờ khi đăng ký biến động
Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, khi đăng ký biến động đất đai phải nộp những giấy tờ sau:
– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực.
– Bản gốc Giấy chứng nhận.
Lưu ý: Nếu khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cùng với thời điểm thực hiện đăng ký biến động thì có thể nộp hồ sơ cùng nhau.
0919877885
0919877885