VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP SOẠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI BẢN ÁN DÂN SỰ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP SOẠN THẢO
ĐỀ NGHỊ XEM XÉT BẢN ÁN THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI BẢN ÁN DÂN SỰ

Hòa trong không khí chuẩn bị đón năm 2024 mang nhiều hy vọng và niềm tin mới, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp luôn bận rộn với tần suất làm việc không kể ngày đêm để mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng trong những dịp cuối năm.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Ngày 18/08/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra bản án số 397/2023/DS-PT về Tranh chấp hợp đồng tín dụng. Kết thúc phiên tòa, nhận thấy bản án chưa đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng và có nhiều sai phạm về quy trình tố tụng. Vì tài sản gắn liền với đất là Căn nhà được khách hàng xây dựng, cải tạo thêm và tài sản này hoàn toàn không phải do người thế chấp xây dựng. Cùng với đó, nội dung thẩm định hiện trạng trong hợp đồng tín dụng cũng không đúng với thực tế khi thế chấp. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 325 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản này không thể đưa vào xác định giá trị để trả nợ cho khoản vay của người thế chấp.

Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp mời khách hàng lên trao đổi, tư vấn pháp lý đối với tình hình vụ việc và đã hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm và.

Sau quá trình trao đổi, bàn bạc với nhau, khách hàng hoàn toàn đồng ý với phương án giải quyết mà Trưởng văn phòng đưa ra và đã ký vào nội dung đơn mà Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã soạn thảo.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

 Bộ phận chuyên môn của VPLS Lê Nguyên Giáp cũng đã hỗ trợ khách hàng nộp đơn và sao y công chứng toàn bộ tài liệu liên quan để gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền, nhằm nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích hợp pháp cao nhất cho khách hàng.

0919877885
0919877885