VĂN PHÒNG LUÂT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA PHIÊN TÒA TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG LUÂT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA
PHIÊN TÒA TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Ngày 26/12/2023, sau khi thực hiện việc sao chụp và nghiên cứu tài liệu toàn bộ hồ sơ vụ án, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đề nghị bổ sung thêm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thu thập bổ sung tài liệu, hồ sơ về nguồn gốc quá trình quản lý sử dụng đất trong vụ án Tranh chấp đất đai nhằm làm rõ về nguồn gốc đất, giải quyết tận gốc của vấn đề.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên cũng đã chấp thuận đề nghị của các Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp giúp việc giải quyết vụ án được diễn ra 1 cách minh bạch, không thiếu hay sai sót về mặt tố tụng.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Trong quá trình giải quyết vụ án thì việc sao chụp tài liệu hồ sơ vụ án là 1 việc làm hết sức quan trọng, điều này quyết định đến yếu tố thắng lợi của toàn bộ vụ án. Các Luật sư đã nghiên cứu và làm rõ được các vấn đề còn nhiều khúc mắc, nắm bắt được thêm các tình tiết mới của vụ án. Từ đó đề nghị Tòa án bổ sung thêm người tham gia tố tụng để đảm bảo tính khách quan và minh bạch của vụ án.

Căn cứ theo khoản 8 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự như sau:

“Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

  1. Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

…”

  1. Ưu điểm của việc Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp thực hiện quyền sao chụp toàn bộ tài liệu vụ án:

Khi tham gia với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp thực hiện quyền sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án nhằm phục vụ cho quá trình bảo vệ khách hàng.

Trong quá trình tham gia tố tụng, nghiên cứu hồ sơ vụ án (đã được sao chụp toàn bộ) là bước quan trọng giúp người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng nắm được toàn bộ nội dung vụ việc. Từ đó đưa ra những phương án và định hướng trong việc giải quyết vụ án.

 Luật sư khi được tiếp cận và sao chụp tài liệu vụ án càng sớm sẽ giúp hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp càng thuận lợi. Đây là nền tảng để xây dựng các nội dung trao đổi với đương sự trong vụ việc, các nội dung kiến nghị, hỏi, tranh luận tại phiên tòa, góp phần thúc đẩy các vấn đề trọng tâm của vụ án.

Bên cạnh đó, việc sao chụp tài liệu hồ sơ vụ án là cơ sở để Luật sư và những người tham gia tố tụng theo dõi và biết được tính chính xác của toàn bộ hoạt động tố tụng được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành.

0919877885
0919877885