VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA GẶP BỊ CAN TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA
GẶP BỊ CAN TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG

Ngày 14/12/2023, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã có buổi làm việc trao đổi với bị can M trong vụ án tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Toàn bộ thủ tục giấy tờ liên quan đến việc thăm gặp đã được phía Luật sư của Văn phòng chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

  1. Quy định về thủ tục thăm gặp bị can tại trại tạm giam:

Căn cứ Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định:

“1. Để gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam, người bào chữa phải xuất trình văn bản thông báo người bào chữa, Thẻ luật sư hoặc Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân;

  1. Cơ quan quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam phải phổ biến nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm chỉnh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi phạm quy định về việc gặp thì phải dừng ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.”

Để vào trại tạm giam gặp bị can, bị cáo, Luật sư Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã xuất trình văn bản thông báo người bào chữa và thẻ Luật sư.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

  1. Quyền và nghĩa vụ của Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Các Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của Luật sư bào chữa cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa có quyền:

– Gặp, hỏi người bị buộc tội;

– Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

– Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

– Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

– Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

– Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

– Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

– Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

– Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

– Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

– Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

  1. Luật sư bào chữa có nghĩa vụ

– Sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị buộc tội vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo;

– Giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

– Không được từ chối bào chữa cho người bị buộc tội mà mình đã đảm nhận bào chữa nếu không vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan;

– Tôn trọng sự thật; không được mua chuộc, cưỡng ép hoặc xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;

– Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này thì phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;

– Không được tiết lộ bí mật điều tra mà mình biết khi thực hiện bào chữa; không được sử dụng tài liệu đã ghi chép, sao chụp trong hồ sơ vụ án vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Không được tiết lộ thông tin về vụ án, về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản và không được sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  1. Có vấn đề pháp lý muốn được tư vấn, làm việc trực tiếp với Luật sư thì đặt lịch như thế nào?

Khi có nhu cầu mong muốn được tư vấn và trao đổi trực tiếp với Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp, Quý khách hàng liên hệ với số điện thoại của Luật sư Lê Nguyên Giáp: 0919.877.885 để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm nhất!

0919877885
0919877885