NHỮNG HÀNH VI CẤM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

NHỮNG HÀNH VI CẤM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (PHẦN 1)
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
        Điều 97 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai mà theo đó cán bộ, công chức, viên chức có thể bị xử lý kỷ luật nếu bị phát hiện và còn thời hiệu, cụ thể:
* Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính:
1. Làm sai lệch sơ đồ vị trí, bảng tọa độ, biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính.
2. Cắm mốc địa giới hành chính sai vị trí trên thực địa.
* Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3. Không tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định.
4. Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Không công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất; không báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
(Nguồn ảnh: Internet)
6. Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng vị trí và diện tích đất trên thực địa.
7. Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
8. Giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay dân dụng không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
0919877885
0919877885