CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI TỈNH YÊN BÁI CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI TỈNH YÊN BÁI
CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

Văn Phòng Luật Sư Lê Nguyên Giáp đã hoàn tất chuyến công tác dài ngày tại Tỉnh Yên Bái với lịch làm việc liên tục tại nhiều cơ quan nhà nước để thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ của Luật sư theo quy định của pháp luật.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

1. Quy trình nộp đơn khởi kiện

Tại giai đoạn Toà án tiếp nhận, thụ lý và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự, Toà án có thẩm quyền phải thực hiện các công việc quy định tại Điều 191, Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

– Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

2. Thời hạn giải quyết đơn khởi kiện

2.1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

2.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

2.3. Nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

3. Quy định về Thông báo thụ lý vụ án

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 196 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc thông báo thụ lý vụ án như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Ở giai đoạn này, để hỗ trợ cho khách hàng trong vụ án dân sự, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp sẽ thực hiện các công việc: Tư vấn pháp luật; Soạn đơn trình bày; Thu thập các tài liệu, chứng cứ có lợi cho khách hàng kèm theo đơn trình bày; Luôn đi cùng khách hàng trong tất cả các buổi làm việc..v..v.

Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng cần thiết và theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho khách hàng, sát cánh cùng khách hàng trong suốt quá trình theo đuổi giải quyết vụ án.

Sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng là động lực lớn lao đối với Luật sư, Cán bộ chuyên viên Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp. Mỗi cá nhân trong Văn phòng đề tận tâm, nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

0919877885
0919877885