NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP ĐÃ THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ TỐT NHẤT QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

I. Quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về quyền và nghĩa vụ của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

  Căn cứ khoản 2 Điều 75 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Luật sư thuộc trường hợp tham gia vụ án với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong Tố tụng Dân sự.

Khi tham gia với tư cách Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp tiến hành thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký người bảo vệ theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 75 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

II. Quyền, nghĩa vụ của Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng:

  Các luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp luôn chấp hành và thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 76 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, cụ thể:

1. Luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

2. Luật sư có quyền thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

3. Luật sư tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa

4. Luật sư thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

5. Luật sư giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

6. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

7. Luật sư có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.

8. Luật sư có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc.

10. Luật sư có quyền đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

11. Luật sư có quyền đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

12. Luật sư có quyền đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.

13. Luật sư có quyền tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.

III. Tôn chỉ hoạt động của Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp:

  Với đội ngũ Luật sư, Cố vấn pháp lý và Chuyên viên có chuyên môn cao, nghiệp vụ tốt và nhiều năm kinh nghiệm, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp luôn sẵn sàng là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng, luôn tận tâm với công việc và đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ giai đoạn tố tụng!

0919877885
0919877885