VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRÍCH LỤC HỒ SƠ XÁC MINH NGUỒN GỐC ĐẤT TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRÍCH LỤC HỒ SƠ XÁC MINH NGUỒN GỐC ĐẤT TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu:

  Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

2. Hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu hồ sơ chứng minh nguồn gốc đất trong quá trình xét xử

  Những nội dung về nguồn gốc đất và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng không được làm rõ dẫn đến bản án chưa đưa ra được phương án giải quyết thỏa đáng đối với vụ việc Tranh chấp quyền sử dụng đất.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp tiếp tục thực hiện phương án soạn thảo đơn thư và hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp toàn bộ hồ sơ về trích lục về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

3. Những công việc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp thực hiện để hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ xác minh nguồn gốc đất

 Bước 1: Các Luật sư và chuyên viên thuộc Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp nghiên cứu hồ sơ tài liệu để xác minh về thông tin thửa đất cần xác minh nguồn gốc đất.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

 Bước 2: Luật sư / chuyên viên hỗ trợ khách hàng hoàn thiện tờ khai yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai theo mẫu kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Bước 3: Luật sư / chuyên viên tham gia buổi nộp hồ sơ cùng với khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Bước 4: Các Luật sư và chuyên viên tiến hành theo dõi tiến trình thực hiện. Cập nhật kịp thời các thông tin về hồ sơ đến khách hàng, hỗ trợ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 5: Các Luật sư và chuyên viên tiếp nhận kết quả và tư vấn pháp lý cho khách hàng đối với kết quả hồ sơ đã nhận được.

0919877885
0919877885