VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA

  Ngày 06/12/2023, các Luật sư thuộc của Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong phiên tòa Hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên, phiên xét xử đã bị hoãn, dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 27/12/2023.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

1. Trường hợp hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm:

  Căn cứ khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Tòa án hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Cụ thể:

+ Có sự thay đổi trong vai trò của Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên liên quan đến vụ án

+ Có sự thay đổi về Thẩm phán hoặc thành viên Hội thẩm

+ Không đủ sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký tòa án: Trường hợp Thẩm phán, Hội thẩm không thể tham gia xét xử nhưng không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có Thẩm phán để thay thế theo quy định

+ Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế

+ Bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan

+ Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, hoặc người bào chữa được chỉ định vắng mặt, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa

+ Sự vắng mặt của bị hại, đương sự, hoặc người đại diện, Hội đồng xét xử có thể quyết định hoãn phiên tòa tùy trường hợp

+ Sự vắng mặt của người làm chứng: Trường hợp nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng của vụ án vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử có thể quyết định hoãn phiên tòa

+ Sự vắng mặt của người giám định, người định giá tài sản vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa tùy trường hợp

+ Sự vắng mặt của người phiên dịch, người dịch thuật mà không có người khác thay thế

– Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa

– Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại

– Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

2. Thời gian mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm:

  Căn cứ khoản 2 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

3. Quy định về quyết định hoãn phiên tòa:

  Căn cứ khoản 4 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về Hoãn phiên tòa:

– Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

– Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa. Gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
0919877885
0919877885