VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP TƯ VẤN PHÁP LUẬT KHI TRÌNH BÀY LỜI KHAI TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI XÃ CÁT QUẾ, HUYỆN HOÀI ĐỨC

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP TƯ VẤN PHÁP LUẬT KHI TRÌNH BÀY LỜI KHAI TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI XàCÁT QUẾ, HUYỆN HOÀI ĐỨC

Sáng nay tại Ủy ban nhân dân xã Cát Quế, huyện Hoài Đức Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã hỗ trợ, tư vấn cùng tham gia toàn bộ quá trình diễn ra buổi làm việc ghi nhận lời khai của người dân để hoàn thiện hồ sơ vụ án tranh chấp đất đai.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

Điều 94 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về nguồn của chứng cứ như sau:

Điều 94. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

  1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.
  2. Vật chứng.
  3. Lời khai của đương sự.
  4. Lời khai của người làm chứng
  5. Kết luận giám định.
  6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.
  7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
  8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.
  9. Văn bản công chứng, chứng thực.
  10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Theo đó, lời khai của đương sự là một trong những nguồn chứng cứ. Chính vì vậy, để góp phần bảo vệ quyền lợi của các đương sự, người tham gia tố tụng khác; góp phần làm cho pháp luật Việt Nam được thực thi một cách hiệu quả, đúng công lý, bản chất và ý nghĩa thực sự của nó thì lời khai cần có nội dung chính xác, khách quan và rõ ràng về sự việc.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp 

Đối với đất đai được cấp hộ gia đình quản lý và sử dụng, việc thu thập toàn bộ ý kiến của những người thuộc hộ gia đình là điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi của họ. Tòa án đã đưa những người thuộc hộ gia đình tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015:

Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.”

Để được bảo vệ tối đa về quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình ghi lời khai, người dân cần tham vấn ý kiến của Luật sư. Với nhiều kinh nghiệm trong giai quyết tranh chấp đất đai, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp nhận tham gia tư vấn pháp lý theo từng buổi làm việc, hướng dẫn cụ thể về cách ghi nhận lời khai và hỗ trợ pháp luật trực tiếp cho khách hàng trong buổi làm việc tại cơ quan nhà nước.

0919877885
0919877885