THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT MUA TRƯỚC NGÀY 01/07/2014

  THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ CHO ĐẤT MUA TRƯỚC NGÀY 01/07/2014 

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

         Quy định về thủ tục cấp Sổ đỏ cho đất mua trước ngày 01/7/2014 sẽ giúp cho nhiều người dân biết được cách cấp sổ mới dù đất được mua bằng giấy viết tay hoặc chủ cũ không chịu giao Sổ đỏ.

          Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho trước ngày 01/7/2014 mà chưa sang tên thì không phải sang tên. Tùy từng trường hợp cụ thể mà thực hiện những thủ tục khác nhau để có Giấy chứng nhận mới, cụ thể:

* Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nơi nộp hồ sơ được quy định như sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất

  • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
  • Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

      Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền.

        Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương 03 số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị trả).

        Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền.

  • Lưu ý: Nếu có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.

        Trên đây là hồ sơ, thủ tục cấp Sổ đỏ cho đất mua trước năm 2014. Mặc dù pháp luật có quy định rõ ràng nhưng trên thực tế tùy vào từng trường hợp mà có thể gặp những khó khăn, vướng mắc nên người dân cần nắm rõ quy định này khi thực hiện.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ

LÀM SỔ ĐỎ MỚI NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ

0919877885
0919877885