LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ ĐƯỢC BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

ĐƯỢC BỘ CÔNG THƯƠNG  QUẢN LÝ

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

I. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

Thông tư số 38/2015/TT-BCT

II. Lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi Bộ Công Thương quản lý

Các dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công trong các lĩnh vực:

Nhà máy điện (bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo); đường dây tải điện.

Công trình kết cấu hạ tầng thương mại

  • Chợ;
  • Trung tâm thương mại, siêu thị;
  • Trung tâm hội chợ triển lãm;
  • Trung tâm logistic;
  • Kho hàng hoá

Các dự án khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2015/NĐ-CPngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Cụ thể các dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công gồm:

a) Công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và các dịch vụ có liên quan;

b) Hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoátnước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; nghĩa trang;

c) Nhà máy điện, đường dây tải điện;

d) Công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, vănhóa, thể thao và các dịch vụ liên quan; trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;

đ) Công trình kết cấu hạ tầng thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin;

e) Công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

g) Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

III. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối quản lý hoạt động dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quản lý bởi Bộ Công thương

Xây dựng và tổ chức phổ biến chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc cung cấp dịch vụ theo hình thức đối tác công tư.

 Tổ chức xúc tiến đầu tư các dự án được công bố.

Tổ chức thẩm định đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi.

Công bố các đề xuất dự án được phê duyệt.

Lập kế hoạch vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.

Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện dự án.

Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

0919877885
0919877885