DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

Ngày nay, nền kinh tế phát triển, nhiều loại sản phẩm, hàng hóa được lưu thông trên thị trường, việc đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa rất cần thiết. Sản phẩm, hàng hóa có mã số mã vạch sẽ được quản lý dễ dàng hơn, người tiêu dùng có thể tiếp cận, nắm bắt các thông tin cơ bản của sản phẩm. Hơn nữa, sản phẩm muốn được xuất khẩu hoặc đưa vào kinh doanh tại các siêu thị thì doanh nghiệp cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

* Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

– Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP, nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nghị định số 86/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật đo lường

– Thông tư 10/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

1. Thế nào là mã số, mã vạch?

Mã số là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để định danh sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, tổ chức, cá nhân;

Mã vạch là phương thức lưu trữ và truyền tải thông tin của mã số bằng: loại ký hiệu vạch tuyến tính (mã vạch một chiều); tập hợp điểm (Data Matrix, QRcode, PDF417 và các mã vạch hai chiều khác); chip nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) và các công nghệ nhận dạng khác;

2. Hồ sơ xin cấp GCNQSD mã số, mã vạch

–  Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

3. Cơ quan có thẩm quyền

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Bộ Khoan học và Công nghệ)

4. Thủ tục xin cấp GCNQSD mã số mã vạch

– Nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới cơ quan thường trực về mã số, mã vạch. Trường hợp nộp trực tiếp thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện phải nộp bản sao được chứng thực hoặc bản sao y bản chính có ký tên, đóng dấu.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung khi hồ sơ ko đầy đủ theo quy định

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận

5. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện theo quy định là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

0919877885
0919877885