DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam rất phổ biến. Theo quy định, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động thì bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có loại giấy tờ này thì sẽ bị áp dụng hình phạt trục xuất và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử phạt.

Bài viết dưới đây trình bày về điều kiện, thủ tục để xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

* Căn cứ pháp lý:

– Bộ Luật Lao động năm 2019

– Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Các trường hợp phải xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng tại các tổ chức doanh nghiệp ở Việt Nam bắt buộc phải xin giấy phép lao động và kí hợp đồng lao động. Cụ thể người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:

a) Thực hiện hợp đồng lao động;

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

đ) Chào bán dịch vụ;

e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g) Tình nguyện viên;

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

l) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép lao động

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI ban hành kèm theo NĐ 152/2020/NĐ – CP)

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

– Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc;

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm X 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

– Các giấy tờ khách liên quan đến người lao động nước ngoài tùy từng trường hợp (Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ, hợp đồng lao động, Điều lệ công ty…).

* Lưu ý: Các giấy tờ là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động

– Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

4. Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài:

– Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện theo quy định là: 05 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí nhà nước:

Theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (không quá 600.000 đồng/1 giấy phép)

0919877885
0919877885