DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Quảng cáo là việc sử dụng các phương thức, phương tiện nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ tiếp cận với công chúng. Hiện nay, khi tiến hành hoạt động quảng cáo đối với một số sản phẩm, dịch vụ phải tiến hành thủ tục xin Giấy phép quảng cáo theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi nào cần phải xin Giấy phép quảng cáo? Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo được quy định như thế nào?

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

* Cơ sở pháp lý

– Luật quảng cáo 2012

– Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo

– Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo

1. Các trường hợp phải xin Giấy phép quảng cáo

– Quảng cáo thuốc

– Quảng cáo mỹ phẩm

– Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

– Quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

– Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y

– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép quảng cáo

– Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu ban hành;

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc chứng nhận đầu tư

– Bản nội dung quảng cáo (tùy từng hình thức lựa chọn để xác định số lượng)

– Ma két quảng cáo

– Đối với những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt buộc phải có phiếu công bố chất lượng hàng hóa, sản phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

– Tài liệu khoa học, chứng minh khác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

– Bản cam kết sử dụng hình ảnh (trong trường hợp sử dụng hình ảnh)

Ngoài các tài liệu trên, tùy theo từng lĩnh vực mà cần có thêm các giấy tờ phù hợp khác theo quy định.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép quảng cáo

 Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có trách nhiệm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặc theo phân cấp thẩm quyền xác nhận theo quy định.

4. Thủ tục xin cấp Giấy phép quảng cáo:

 – Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Cơ quan có thẩm quyền.

– Tùy từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo sẽ khác nhau. Sau khi  tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan có thẩm quyền  phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo.

Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

0919877885
0919877885