HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
1. Cơ quan có thẩm quyền
    • Bộ thông tin và truyền thông thực hiện việc cấp giấy phép bưu chính Quốc tế và giấy phép bưu chính liên tỉnh
     • Sở thông tin và truyền thông cấp tỉnh/thành phố thực hiện việc cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh.
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
2. Hồ sơ
     • Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm:
     • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu);
     • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
     • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
     • Phương án kinh doanh;
     • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
    • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
     • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
    • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
    • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
    • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
    • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân và thỏa thuận hợp tác của đối tác nước ngoài đối với hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế.
0919877885
0919877885