KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ DIỆN TÍCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

VỀ DIỆN TÍCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

    Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã tiếp nhận giải quyết vụ việc hành chính của Ông T (Tên của khách hàng đã được thay đổi và viết tắt). Ông T cung cấp thông tin như sau: vào năm 2002, ông được UBND huyện X cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 120 m2 tọa lạc tại huyện X, Thành phố Y. Năm 2005, Nhà nước thu hồi 6m2 để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ theo Quyết định của UBND tỉnh. Nên diện tích đất nêu trên của ông T còn lại là 114 m2. Nhưng đến năm 2016, diện tích đất của ông T ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 114 m2 chỉ còn là 99 m2. Ông T không đồng ý với việc như vậy và ông đã mời Luật sư Lê Nguyên Giáp giúp ông làm đơn khiếu nại và các thủ tục pháp lý có liên quan lên các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ông.

    Ngày 09/3/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Y đã thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về việc yêu cầu hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa người khởi kiện là ông T với người bị kiện là Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Y.

(Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp)

     Do đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử, ông T vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản, thông báo nào của Tòa án nhân dân Thành phố Y đối với việc giải quyết khiếu nại và giải quyết vụ án nêu trên .Việc kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố Y gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông T. Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp đã làm đơn kiến nghị tiến hành xem xét, xác minh, giải quyết nội dung đơn khiến nại và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng vẫn tiếp tục theo dõi tiến trình giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đưa ra những ý kiến pháp lý thuyết phục nhất để bảo vệ lợi ích tốt nhất cho ông T. 

0919877885
0919877885