THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM CỘNG ĐỒNG LUẬT VIỆT NAM & TỌA ĐÀM: “LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020″

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM CỘNG ĐỒNG LUẬT VIỆT NAM CỦA VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM & TỌA ĐÀM: “LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 – NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG M&A DOANH NGHIỆP”

“Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam” – Vietnam Legal Community (VNLC) là Nhóm Cộng Đồng dành cho những người đang hành nghề Luật, các bạn sinh viên ngành Luật với mục đích có một cộng đồng để trao đổi, thảo luận, chia sẻ và nhận chia sẻ những kiến thức, quá trình hành nghề thực tế qua đó nâng cao năng lực và năng suất của cá nhân, tổ chức. Những diễn giả tham gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại Nhóm Cộng đồng đều có chung một tâm huyết với Nghề Luật và có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn. Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam cũng là nơi kết nối và hỗ trợ cho các thành viên tham gia với những chủ đề đa dạng, thiết thực và dự kiến được tổ chức hàng tháng. 

(Nguồn ảnh: Công ty Luật Vì Chân Lý Themis)

   Sáng Chủ Nhât ngày 22/05/2022, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp vinh dự được mời tham dự Lễ công bố quyết định thành lập Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam của Viện Kinh Tế Công Nghệ Việt Nam & Tọa đàm: “Luật doanh nghiệp năm 2020 – những nội dung liên quan đến hoạt động M&A doanh nghiệp” .

(Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp)

(Nguồn ảnh: Công ty Luật Vì Chân Lý Themis)

    Nhân dịp Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam được thành lập, Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp cử đại diện tham dự và trân trọng gửi đến lẵng hoa chúc mừng với mong muốn Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam sẽ có thêm những bước phát triển mới trong quá trình hoạt động. Luật sư Lê Nguyên Giáp kỳ vọng Ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên viên nói chung và Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp nói riêng có nhiều cơ hội để được tham gia, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Nhóm Cộng Đồng Luật Việt Nam.

(Nguồn ảnh: Công ty Luật Vì Chân Lý Themis)

0919877885
0919877885