CHIA NỢ NGÂN HÀNG KHI LY HÔN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

CHIA NỢ NGÂN HÀNG KHI LY HÔN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

       Vay vốn mà muốn cho thuê, bán, tặng cho… tài sản bảo đảm thì phải có sự đồng ý của ngân hàng. Vậy khi ly hôn mà tài sản đang thế chấp thì chia thế nào? Ly hôn với khoản nợ chung ai có trách nhiệm trả khoản nợ này?

        Căn cứ vào Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ chồng phải cùng trả nợ trong các trường hợp:

– Các khoản nợ do cả hai người cùng xác lập;

– Do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình.

       (Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp )

Ngoài ra, vợ chồng vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới nếu các khoản nợ do một bên thực hiện nhưng:

– Đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Do một bên ủy quyền cho bên kia và có sự đồng ý của cả hai vợ chồng;

– Do một bên đủ điều kiện giám hộ cho bên kia bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người còn lại bị hạn chế năng lực hành vi dân sự…

       Như vậy, những khoản nợ phát sinh trong các trường hợp nêu trên là nợ chung của hai vợ chồng và cả hai người phải có trách nhiệm cùng nhau trả nợ dù đã ly hôn (Căn cứ Điều 60 Luật Hôn nhân và Gia đình). Như vậy, khi ly hôn, đối với khoản nợ chung, nếu không có thỏa thuận khác thì vợ chồng bắt buộc phải cùng nhau trả.

►Để được tư vấn miễn phí và chi tiết về quy định trên, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYÊN GIÁP

 

0919877885
0919877885