BÃI BỎ 02 THỦ TỤC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

BÃI BỎ 02 THỦ TỤC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

        Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – tiền lương có hiệu lực từ ngày 17/3/2021

Cụ thể, theo Quyết định này, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – tiền lương, gồm:

– Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp;

– Thủ tục hành chính cấp huyện: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

        Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính: Bộ luật Lao động 2019.

        Bên cạnh đó, công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương bị sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

– Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp;

– Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

0919877885
0919877885