QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI LÀM VIỆC

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI LÀM VIỆC 

*Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

– Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

  1. Điều kiện sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

     Doanh nghiệp khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải tuân thủ các điều kiện sau đây:

–  Giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.

– Bố trí thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Người chưa đủ 15 tuổi vừa làm việc vừa học tập hoặc có nhu cầu học tập thì việc bố trí thời giờ làm việc phải bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi.

– Bố trí các đợt nghỉ giải lao cho người chưa đủ 15 tuổi và ghi vào nội quy lao động.

– Tuân thủ quy định về khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 145 của Bộ luật Lao động 2019 và Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

*Lưu ý:

– Chỉ được tuyển dụng và sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi vào làm công việc nhẹ khi công việc đó đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là công việc có trong danh mục Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm.

+ Nơi làm việc không thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 147 của Bộ luật Lao động 2019 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

– Không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

  1. Giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

        Người giao kết hợp đồng lao động bên phía doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động 2019 và đáp ứng các điều kiện sau:

– Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em;

– Có Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 và các nội dung sau:

– Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi;

– Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

– Việc bảo đảm điều kiện học tập.

Lưu ý: Hợp đồng lao động đối với người chưa đủ 13 tuổi chỉ có hiệu lực sau khi có văn bản đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc:

– Văn bản đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-NLĐTBXH.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Bản sao phiếu lý lịch tư pháp của người giao kết hợp đồng lao động bên phía doanh nghiệp.

– Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em theo quy định.

– Hợp đồng lao động hoặc dự thảo hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người chưa đủ 13 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó. Trong trường hợp dự thảo hợp đồng lao động thì phải có Phiếu đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 13 tuổi làm việc.

– Bản sao giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe của người chưa đủ 13 tuổi. Thời khóa biểu hoặc chương trình học tập của cơ sở giáo dục nơi người chưa đủ 13 tuổi đang học tập nếu đang đi học.

Phương thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có địa chỉ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xác minh thông tin (nếu cần), thẩm định hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp việc đồng ý sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc.

0919877885
0919877885