THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 17/3/2021

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 17/3/2021
*Căn cứ pháp lý: Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 17/3/2021
     Theo đó, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải thực hiện đăng ký nội quy lao động theo hồ sơ, thủ tục được sửa đổi bổ sung tại Quyết định 338, cụ thể như sau:
– Hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
+ Nội quy lao động;
+ Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
*Trình tự thực hiện
– Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
– Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.
0919877885
0919877885