THỦ TỤC BẢO HỘ QUYỀN KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

THỦ TỤC BẢO HỘ QUYỀN KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp
Để thực hiện bảo hộ quyền kịch bản chương trình, cá nhân, tổ chức có quyền cần thực hiện những thủ tục như sau:
– 01 tờ khai đăng ký bảo hộ quyền kịch bản chương trình
– 01 bản sao giấy CMND của tác giả
– 01 quyết định giao việc nếu chủ sở hữu đối với quyền tác giả là công ty
– 02 bản sao của kịch bản chương trình
– Một số hồ sơ khác nếu có yêu cầu của Cục bản quyền tác giả
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, tức bảo hộ quyền kịch bản chương trình trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đóng phí Nhà nước theo quy định.
0919877885
0919877885