THỦ TỤC XIN CẤP ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC XIN CẤP ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (PHẦN 2)

 

Nguồn ảnh: Văn phòng Luật sư Lê Nguyên Giáp

 

3. Phí, lệ phí:

   – Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ,

   – Phí công bố đơn: 120.000VNĐ,

   – Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ,

   – Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ,

   – Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ,

   – Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

4. Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu:

   Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

   – Thẩm định hình thức: 01 tháng,

   – Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ,

   – Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

5. Hình thức nộp:

   Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

 

 

0919877885
0919877885